Regulamin portalu SugarDaters®

1. Zasady dotyczące profili użytkowników portalu SugarDaters®

 • Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

 • Użytkownikiem nie może być osoba skazana prawomocnie za przestępstwo na tle seksulanym.

 • Podanie adresu e-mail oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie w formie biuletynu informacji od SugarDaters®, które mogą zawierać reklamy oraz materiały marketingowe i handlowe. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania biuletynu.

 • Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link do zresetowania hasła do konta, w przypadku wyboru odpowiedniej opcji w serwisie internetowym.

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Użytkownik nie może podawać ani posługiwać się adresami e-mail, numerami telefonów czy danymi osobowymi osób trzecich.

 • Tworząc profil na portalu SugarDaters®, Użytkownik wyraża zgodę na możliwość wyświetlania jego profilu przez innych użytkowników na portalu, a także w wiadomościach e-mail. Wyświetlane treści mogą zawierać poglądy polityczne, religijne, orientację seksualną i inne informacje osobiste Użytkownika, które zostały przez niego wprowadzone na profilu. W przypadku braku akceptacji tego warunku, Użytkownik proszony jest o usunięcie konta.

 • Portal SugarDaters® jest związany "Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych" („Lov om behandling af personoplysninger” – ustawa nr 429 z dnia 31/05/2000 prawa duńskiego) i jest zobowiązany wobec Duńskiej Agencji Ochrony Danych do odpowiedniego przechowywania poufnych danych osobowych. Korzystając z portalu SugarDaters®, Użytkownicy akceptują przechowywanie ich danych osobowych zgodnie z prawem. W przypadku braku akceptacji tego warunku, Użytkownik proszony jest o usunięcie konta. Na podstawie „Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych” Użytkownik ma prawo uzyskiwać informacje o swoich danych osobowych, przechowywanych przez portal SugarDaters®. Ponadto Użytkownik ma prawo uzyskiwać informację o danych gromadzonych przez SugarDaters® oraz prawo do żądania usunięcia i poprawienia nieprawidłowych danych przez SugarDaters®. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z SugarDaters®.
 • 2. Zasady dotyczące informacji umieszczanych na kontach Użytkowników.

  • Portal SugarDaters® dąży do zapewnienia że treści prezentowane w portalu są na odpowiednim poziomie.

  • SugarDaters® może, w każdym czasie i bez uprzedzenia, usunąć lub zmienić zawartość profilu Użytkownika, jeśli zawiera niedozwolone treści np:

  •  - Użytkownik posługuje się niestosowną lub powszechnie uznaną za obraźliwą nazwą,
    - Profil zawiera zdjęcia, treści lub inną zawartość o charakterze pornograficznym, wulgarnym lub niestosownym,
    - Profil zawiera pośrednie lub bezpośrednie odniesienie do prostytucji, ofert typu „escorts” lub innych form handlu ludźmi,
    - Profil zawieraj materiały o charakterze seksualnym z udziałem nieletnich, bez względu na treść i formę,
    - Profil zawiera treści komercyjne, marketingowe, reklamowe,
    - Profil zawiera poufne dane osobowe takie jak numer dowodu osobistego, adres, numer telefonu i inne informacje które umożliwiają identyfikację Użytkownika,
    - Profil zawiera linki do portali społecznościowych innych niż SugarDaters®,
    - Profil zawiera treści obraźliwe lub naruszające prawa człowieka,
    - Profil zawiera niepoważne, nieprawdziwe, agresywne lub dyskryminujące treści.

  3. Zasady dotyczące zdjęć umieszczanych na kontach Użytkowników.

 • SugarDaters® zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć Użytkowników, które nie spełniają wymogów opisanych w tym regulaminie lub które je naruszają.

 • Zdjęcia, które są dodawane przez Użytkowników muszą przedstawiać ich samych oraz być aktualne. Użytkownik musi posiadać prawa autorskie dodawanych zdjęć.

 • Zdjęcia dodawane przez Użytkowników nie mogą:

 •   - Zawierać logo firm, linków lub odnośników do innych stron internetowych
    - Być obraźliwe, nakłaniające do nienawiści, agresji lub przedstawiać jakiekolwiek nielegalne działania
    - Być fałszywe
    - Przedstawiać nagość lub inne formy pornografii np. miejsca intymne jak piersi czy genitalia muszą być zakryte
    - Zawierać pustej przestrzeni, tzn. zdjęcia muszą pokrywać przestrzeń od jednego brzegu do drugiego oraz nie mogą być obrócone.

 • Zdjęcia, które dodawane są do profili muszą:

 •   - Mieć odpowiedni rozmiar oraz jakość, aby twarz i sylwetka Użytkownika była wyraźna
    - (w przypadku profesjonalnych ujęć – np. z portfolio) być weryfikowalne, czyli Użytkownik musi być w stanie przedstawić nieprofesjonalne zdjęcie z życia codziennego w celu potwierdzenia autentyczności.


  4. Zasady dotyczące zachowania Użytkowników na portalu SugarDaters®.

 • SugarDaters® dąży do tego aby zapewnić bezpieczeństwo, wygodę oraz miłe doświadczenie związane z korzystaniem ze strony www.sugardaters.pl. W związku z tym prosimy o zgłaszanie wszelkich form napastliwych, prześladowczych, obraźliwych, agresywnych oraz innych zachowań i treści które mają na celu znieważenie innych Użytkowników czy naruszenie regulaminu portalu. Do każdego zgłoszenia zostanie przydzielona osoba, która rozpatrzy skargę.

 • SugarDaters® nie jest agencją towarzyską i nie prowadzi żadnej działalności o podobnym charakterze. SugarDaters® w żaden sposób nie wspiera i nie będzie wspierać prostytucji ani Użytkowników promujących podobną działalność za pomocą SugarDaters®. Profile podejrzane o nadużycie zostaną zbadane, zablokowane bądź usunięte z portalu SugarDaters®.

 • Wszelkie konta Użytkowników reprezentujące lub promujące usługi agencji towarzyskich, prostytucję lub podobne zostaną niezwłocznie usunięte ze strony SugarDaters®.

 • Niedozwolone jest zadawanie wszelkich pytań, które mogą zawierać informacje o „stawkach godzinowych” jak również podawanie informacji na temat „cen za usługi”. Podobne działanie jest postrzegane na SugarDaters® jako zabronione. Powtarzające się nadużycie będzie skutkować natychmiastowym usunięciem profilu.

 • Kładziemy nacisk na to, aby portal SugarDaters® nie był kojarzony z działaniami opierającymi się na płatnych usługach seksualnych ani ich promocją.

 • Profile, których celem jest sprzedawanie zdjęć, filmów video, „webcam shows” (połączeń typu kamera na żywo), rozmów telefonicznych i przez Skype itp. zostaną niezwłocznie usunięte z bazy użytkowników SugarDaters®.

 • Niedozwolone jest wysyłanie lub przekazywanie wiadomości zawierających niedozwolone treści, w tym treści i obraźliwe, dyskryminujące czy pornograficzne, a także reklamy.

 • Niedozwolone jest przekazywanie wiadomości zawierających informacje o innych użytkownikach lub spamu np. łańcuszków internetowych.

 • Ponadto, niedozwolone jest przekazywanie danych kontaktowych użytkowników innym użytkowników lub osobom trzecim.

 • Konta użytkowników, którzy wykorzystują adresy e-mail innych Użytkowników w celu rozsyłania spamu, reklam itp. zostaną usunięte z portalu SugarDaters®.

 • SugarDaters® odradza wykonywanie jakichkolwiek transferów pieniężnych innym, nieznanym Użytkownikom.

 • Użytkownicy zobowiązują się stosować do wszelkich żądań, ostrzeżeń i poleceń ze strony SugarDaters® które mają na celu egzekwowanie przestrzegania niniejszego regulaminu. Ostrzeżenia zostaną wystosowane, jeżeli zachowanie Użytkownika będzie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz dla działalności strony. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zignorowane przez Użytkownika, jego profil zostanie zablokowany lub usunięty z portalu SugarDaters®.

 • SugarDaters® może w każdej chwili i bez ostrzeżenia usunąć korespondencję lub profil pomiędzy użytkownikami w sytuacji naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu.

 • Wyżej wymienione warunki użytkowania serwisu dotyczą również Użytkowników Premium. Niestosowanie się do zasad skutkuje usunięciem profilu, a poniesione koszty nie zostaną zwrócone.

 • SugarDaters® zastrzega sobie prawo do przeglądania korespondencji pomiędzy użytkownikami w momencie gdy zostało zgłoszone naruszenie niniejszego regulaminu lub gdy poweźmie podejrzeniu o naruszeniu jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie podjęte działania pozostaną poufne.


 • Użytkownicy zobowiązani są poinformować SugarDaters® o każdym przypadku:

 • Kiedy użytkownik oferuje usługi seksualne w zamian za pieniądze lub odwrotnie, gdy użytkownik oferuje pieniądze w zamian za usługi seksualne.

 • Kiedy użytkownik przedstawia się jako osoba reprezentująca agencję towarzyską, agencję eskort (escorts), osobę zajmującą się prostytucją itp.

 • Kiedy użytkownik przesyła wirusy lub wszelkiego rodzaju zainfekowane linki.

 • Kiedy użytkownik w jakikolwiek sposób prześladuje, nęka, obraża innych użytkowników (cyberstalking).

 • Kiedy użytkownik wymaga zapłaty przed spotkaniem (często towarzyszy temu historia o nagłej potrzebie zapłacenia za czynsz, transport itp.).

 • Kiedy użytkownik prosi o adres e-mail w celu wysyłania spamu lub kiedy proponuje rozmowę na innym portalu randkowym lub czacie. • 5. Odszkodowanie

 • Użytkownik wyraża zgodę na zrekompensowanie SugarDaters®, jego kierownictwu, pracownikom i współpracownikom wszelkich strat, które zostały poniesione w wyniku działalności Użytkownika m.in. nie przestrzegając regulaminu lub na skutek skarg osób trzecich. Dotyczy to wszelkich opłat prawnych, naprawczych i innych kosztów. W przypadku wniesienia roszczeń, wymagana jest pełna współpraca stron.
 • 6. Bezpieczeństwo

  SugarDaters® dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo swoim Użytkownikom, ale nie jest w stanie zapewnić pełnej skuteczności swoich działań. Wobec powyższego:

 • Nie podawaj poufnych danych osobowych, takich jak adres i informacji bankowych.
 • Podczas tworzenia profilu SugarDaters® nie prosi o podanie informacji bankowych. Wyjątek stanowi rozszerzenie konta o opcję PREMIUM, gdzie wymagane jest podanie informacji dotyczącej środka płatniczego.
 • SugarDaters® odradza dawanie pieniędzy ludziom, których nie znasz, nawet jeśli wymieniliście kilka wiadomości i numery telefonów. Wszelkie takie prośby są zazwyczaj wykonane aby wyłudzić pieniądze.
 • Członkostwo i profil na SugarDaters® przypisane są do jednej osoby i nie powinny być używane przez osoby trzecie. Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za wszelką działalność podjętą na lub za pomocą jego konta na portalu SugarDaters®.


 • SugarDaters® nie ponosi ŻADNEJ odpowiedzialności za działania użytkowników, którzy nie stosują się do niniejszych zasad.

  SugarDaters® zastrzega sobie prawo do poinformowania policji lub odpowiednich organów, bez ostrzeżenia Użytkownika, o profilach, które zawierają niedozwolone treści lub w których użyte zostały fałszywe informacje. Wraz z zawiadomieniem, przekazywane są informacje o IP Użytkownika wraz z datą i czasem rejestracji.

  Niniejszy regulamin podlega prawu duńskiemu, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z prawa prywatnego międzynarodowego Danii. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów pozostaje Sąd Rejonowy w Aarhaus, jako sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela portalu.

  Przełącz na standardowy internet